آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم داوری طرح های تفاهم نامه/ ویژه مراکز طرف تفاهم نامه با صندوقفرم ها۰۱ دی ۱۳۹۹
فرم پیش پروپوزال فراخوان مشترک INSF& NIMADفرم ها۳۱ تیر ۱۴۰۰
فرم پروپوزال صندوق-راهداریفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
RFPتوسعه مدل¬های برآورد سرعت عملکردی شبکه راههای کشورفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری
RFP: توسعه مدل پیش بینی شاخص سلامت پل¬ها در سامانهفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
RFP: ارایه مدل بهینه تخصیص بودجه، اولویت بندی محورها و مقاطع براساس خروجی سامانه ارزیابی ایمنی راه¬های کشورفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
FRP: توسعه مدل¬های اضمحلال و ارتقای رویه راه¬ها در ایران جهت انتخاب بهینه گزینه¬های نگهداری با رویکرد عدم قطعیت و بودجه محدودفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
واجدین شرایط دومین فراخوان INSF & NSFCفرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
INSF-NSFC Joint Research Project (۲۰۲۳)فرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
فرم همایش و رویدادهای ترویج علمفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علمفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (ژاپن)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (روسیه RFBR)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (آلمان DFG)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات همایشفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (ژاپن)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (MOST چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تاییدیه دانشگاه جهت حمایت رساله دکتریفرم ها مربوط به رساله دکتری۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم خلاصه پیشنهاد پسادکتری فناورانه (گروه صنعتی بارز-پیوست شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹