آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم پیش پروپوزال فراخوان مشترک INSF& NIMADپژوهشی۳۱ تیر ۱۴۰۰
شیوه نامه تهیه گزارش مرحله ای و نهائیشیوه نامه ارسال گزارش
گزارشات عملکردی۲۴ آبان ۱۴۰۱
گزارشات عملکردی۲۴ آبان ۱۴۰۱
فرآیند حمایت از پسا دکتریفرآیندها۱۸ تیر ۱۴۰۱
فرم پیشنهادی گرنت آغازکرسی و گرنت۱۸ تیر ۱۴۰۱
فرم رساله های دکتریرساله دکتری۱۵ تیر ۱۴۰۱
فرم پروپوزال صندوق-راهداریفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
RFP: توسعه مدل پیش بینی شاخص سلامت پل¬ها در سامانهفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
RFP: ارایه مدل بهینه تخصیص بودجه، اولویت بندی محورها و مقاطع براساس خروجی سامانه ارزیابی ایمنی راه¬های کشورفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
FRP: توسعه مدل¬های اضمحلال و ارتقای رویه راه¬ها در ایران جهت انتخاب بهینه گزینه¬های نگهداری با رویکرد عدم قطعیت و بودجه محدودفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری۰۸ تیر ۱۴۰۱
دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌هاکرسی و گرنت۲۹ آذر ۱۴۰۰
فرم داوری طرح های تفاهم نامه/ ویژه مراکز طرف تفاهم نامه با صندوقداوری طرح۰۱ دی ۱۳۹۹
فرم مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علمپژوهشی۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (ژاپن)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (روسیه RFBR)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (آلمان DFG)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (ژاپن)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (MOST چین)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹