آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بین الملل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم کارگاه مشترک (ژاپن)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (روسیه RFBR)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (آلمان DFG)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (ژاپن)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (MOST چین)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASبین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASبین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGبین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)بین الملل۱۵ آذر ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت های بین المللیبین الملل۱۷ آبان ۱۳۹۹
واجدین شرایط دومین فراخوان INSF & NSFCفرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
ضوابط عمومی شرکت در فراخوان دوم INSF & NSFCفرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
INSF-NSFC Joint Research Project (۲۰۲۳)فرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین