معرفی رئیس

معرفی رئیس

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر علی محمد سلطانی

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری،

دکترای تخصصی (PhD (مدیریت فّناوری گرایش سیاستگذاری علم و فّناوری،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری،

معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات فناوری،

مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دبیر کمیته مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

کارشناس دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری در دهه ۷۰

ایشان دارای طرح‌های تحقیقاتی در حوزه علم و فناوری هستند. جهت مشاهده رزومه اینجا رو کلیک کنید