دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌ها

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، اجرای قانون برنامه‌های توسعه کشور، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی ودراجرای بند ۱ و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دستورالعمل کرسی پژوهشی و پژوهانه منتشر شده است.

‌‌جهت دانلود دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌ها؛ بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۹ آذر ۱۴۰۰

مرجع تصویب : هیات امنا

آخرین بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: کرسی و گرنت