ارتباط با ما

اطلاعات تماس با واحدهای بنیاد ملی علم ایران (بروزرسانی ۰۶/۲۷/‏۱۴۰۲)  

واحد

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

 

حوزه ریاست

۸۲۱۶۱۱۰۱-۸۲۱۶۱۱۰۳

presidency@insf.org

کارگروه علوم پزشکی

۸۲۱۶۱۱۵۹

interdisciplinary@insf.org

medicine@insf.org

کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۸۲۱۶۱۱۵۴

agriculture@insf.org

environment@insf.org

کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

۸۲۱۶۱۱۱۲۶

social@insf.org

کارگروه معارف و علوم دینی

۸۲۱۶۱۱۱۲۶

social@insf.org  

کارگروه علوم پایه و علوم زیستی

۸۲۱۶۱۱۶۰

science@insf.org

کارگروه فنی و مهندسی

۸۲۱۶۱۱۲۹

math@ insf.org

engineering@insf.org

ارتباط با صنعت

۸۲۱۶۱۱۴۹- ۸۲۱۶۱۱۵۷

environment@insf.org

میز خدمت ۸۲۱۶۱۰۰۰

کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی

۸۲۱۶۱۱۵۵

supervision@insf.org

امور قراردادها

۸۲۱۶۱۱۴۹- ۸۲۱۶۱۱۱۱-۸۲۱۶۱۱۱۰

نظارت بر طرح‌های پژوهشی

۸۲۱۶۱۱۵۵

supervision@insf.org

معاونت ارزیابی طرح‌ها

۸۲۱۶۱۰۰۰

.........................

فناوری اطلاعات

۸۲۱۶۱۱۳۶-۸۲۱۶۱۱۳۹

support@insf.org

امور مالی

۸۲۱۶۱۱۷۰

روابط عمومی

۸۲۱۶۱۱۱۹

pr@insf.org

روابط بین الملل

۸۲۱۶۱۱۵۷

international@insf.org

اطلاعات

۸۲۱۶۱۱۸۴-۸۲۱۶۱۲۰۴

.........................

امور حقوقی

۸۲۱۶۱۱۱۱-۸۲۱۶۱۱۱۰

.........................

دبیرخانه

۸۲۱۶۱۱۹۰-۸۲۱۶۱۱۷۴

info@insf.org

فکس: ۸۸۰۰۳۹۸۱

کدپستی: ۱۴۳۹۶۳۴۶۶۵

آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، کوچه پنجم، پلاک ۳۳