چشم انداز، ماموریت و راهبردها

چشم انداز:

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در افق 1404 نهادی است تعالی محور و پیشرو در کمک به تحقق پیشتازی ایران اسلامی در تولید علم و فناوری.

 ماموریت:

حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری‌های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور.

راهبردهای صندوق:

1- حمایت از توسعه پژوهش‌ های تقاضا محور.

2- تقویت همکاری‌ های بین دستگاهی جهت توسعه علم و فناوری.

3- ارتقاء بهره ­وری فرایندهای کلیدی صندوق با تأکید بر گسترش شبکه همکاران.

4- تقویت انسجام و یکپارچگی بین حلقه‌های علم و فناوری در صندوق (فرایند ایده تا محصول).

5- حمایت از توسعه قابلیت­ های پژوهشی بخشی و منطقه‌ای در کشور.

6- ارتقاء جایگاه صندوق در نظام علم و فناوری.

7- توانمندسازی و پشتیبانی از بلوغ حرفه‌ای پژوهشگران و فناوران.   

8- حمایت از ورود به عرصه ­های جدید علم و فناوری اولویت دار با تاکید بر علوم میان رشته‌ای.

9- حمایت از توسعه علوم و فناوری‌ های راهبردی و تحول­ آفرین.

10- تقویت باور و فرهنگ عمومی نسبت به نقش علم و فناوری در روند رشد و توسعه ملی.

11- توسعه و تقویت همکاری‌های بین­ المللی در زمینه علم و فناوری.

12- نهادینه کردن فرهنگ و باور عمومی نسبت به نقش توسعه علم و فناوری در توسعه ملی با نگاهی راهبردی به مدارس.

13- مدیریت افکار عمومی برای سرمایه گذاری در توسعه علم و فناوری.

14- جامعیت در آموزش، پژوهش و فناوری.

15- جامعیت در توسعه علمی و تعالی و کمال انسانی.