دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسا ارشد و پسادکتری

توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش و زیرساخت‌های آن به خصوص زیرساخت‌های انسانی پژوهش است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای مأموریت‌های خود و کمک به توسعه زیرساخت‌های پژوهش در کشور، برنامه حمایت از دوره‌های پساارشد و پسادکتری را تعریف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسیل‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها جهت انجام پژوهش‌های پیشرو اولویت‌دار و تقاضامحور، از طریق این دوره‌ها به توسعه زیرساخت انسانی پژوهش در کشور کمک نماید. نحوه حمایت صندوق در چارچوب این دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

جهت دانلود دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسا ارشد و پسادکتری؛ بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ آبان ۱۳۹۹

مرجع تصویب : هیات امنا

آخرین بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: پسادکتری پسا ارشد دستورالعمل