معرفی معاون

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدرک تحصیلی:

دکتری

سوابق اجرایی:

  • رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس ‌‌

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰