دستور العمل حمایت از فعالیت های ترویجی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی علم و فناوری در کشور، از برنامه‌های ترویجی حمایت می‌کند. اجرای این برنامه‌ها توسط اعضای هیئت علمی، نخبگان علمی، رسانه‌ای و مدیریتی و فعالان عرصه ترویج، و با هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان‌های مرتبط در چارچوب اولویت‌های ترویجی صندوق می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند.

این حمایت با هدف ارتقاء و هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور و ایجاد رقابت سالم در حوزه همگانی‌سازی، ترویج و فرهنگ‌سازی پژوهش و فناوری در کشور انجام می شود.

جهت دانلود دستورالعمل حمایت از از فعالیت های ترویجی؛ بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ آبان ۱۳۹۹

مرجع تصویب : هیات امنا

کلید واژه ها: فعالیت های ترویجی دستور العمل