طرح‌های پژوهشی ویژه

مقدمه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) در راستای حمایت از محققان کشور، از یشنهادیه های پژوهشی آنان حمایت می‌کند. براین اساس، اعضای هیئت علمی با ارایه پیشنهادیه خود، در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور و صندوق می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند.

اهداف اعطای قالب حمایتی طرح های پژوهشی

  1. شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از طرح‌های پژوهشی.
  2. کمک به هدایت طرح‌های پژوهشی به سمت نیازهای پژوهشی و فناوری کشور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی کشور.
  3. کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت‌های علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم.
  4. کمک به توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای انجام تحقیقات موثر.
  5. تشویق و کمک به اعضای هیئت علمی برای پژوهش در مرزهای دانش یا حوزه‌های اثربخش در جامعه.
  6. ارتقاء ظرفیت علمی‌تحقیقاتی کشور و ایجاد رقابت سالم علمی.
  7. کمک به توسعه علم و فناوری.

انواع قالب حمایتی طرح های پژوهشی

 1. دوره طرح های پژوهشی عادی: طرح های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره طرح های پژوهشی تفاهم نامه ای: طرح های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
 3. دوره طرح های پژوهشی فراخوان های ویژه: طرح های پژوهشی پژوهشگران با توجه به ضرورت های پژوهشی کشور در موضوعات مشخص و بر اساس دوره های زمانی خاص که از طریق سایت صندوق اعلام می گردد تحت پوشش قرار می دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح های پژوهشی

 1. مجری در هنگام تقاضا عضو هیئت علمی تمام وقت با حکم کارگزینی معتبر باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه قبل از تصویب در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه گردد.
 3. مجری در هنگام تقاضا، پیشنهادیه در دست اجرا و یا پیشنهادیه خاتمه‌نیافته قبلی نداشته یاشد.
 4. موضوع پیشنهادیه مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناوری صندوق باشد.
 5. پیشنهادیه مجری بخشی از رساله دکتری دانشجویی نباشد و با آن‌ها همپوشانی قابل ملاحضه‌ای نداشته باشد.
 6. مجری پیشنهادیه باید دارای مدرک دکترا و عضو هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.
 7. دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیأت علمی می‌توانند بعنوان همکار پیشنهادیه مشارکت داشته باشند.
 8. پیشنهادیه ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.
 9. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان پیشنهادیه انجام شده باشد.
 10. هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک پیشنهادیه در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی