کرسی

قالب حمایتی کرسی

‌‌‌‌‌‌‌ مقدمه

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، اجرای قانون برنامه‌های توسعه کشور، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی ودراجرای بند ۱ و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه، اعطای کرسی پژوهشی در دستور حمایتهای بنیاد ملی علم ایران قرار گرفته است.

تعریف کرسی پژوهشی اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف بنیاد و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و پروژه‌های هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقیقی ایرانی مقیم ایران تخصیص می‌یابد.

اهداف اعطای کرسی پژوهشی

 1. کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید تحقیقاتی برای پژوهشگران جامع‌نگر و آینده‌نگر، دارای بینش جامع علمی و برنامه راهبردی،
 2. بهره برداری مؤثر از ظرفیت‌های بالقوه پژوهشگران بر‌جسته کشور،
 3. کمک به نگهداشت سرمایه‌های انسانی پژوهشی و جذب پژوهشگران فرهیخته ایرانی مقیم خارج از کشور به داخل،
 4. حمایت از پژوهش‌های کاربردی (که منجر به تولید محصول، ثبت پتنت، یا دانش فنی می‌شوند) و پژوهش‌های پایه (در مرزهای دانش) منطبق با اولویت های ملی،
 5. کمک به ایجاد محیط‌های علمی پویا و مولد علم در سطح کشور،
 6. کمک به تعامل مؤثر پژوهشگران با نیازهای جامعه و الزامات آن،
 7. حمایت از تربیت نیروهای ماهر و متخصص برای نظام علم و فناوری کشور،
 8. ایفای نقش مؤثر در توسعه علمی کشور و حرکت در مرزهای دانش و فناوری،
 9. کمک به توسعه فعالیت‌ه ای پژوهشی گروهی تراز اول در کشور،
 10. حمایت از اجرای طرح‌های کلان موردنیاز کشور در قالب اعطای کرسی‌های گروهی و بین المللی،
 11. پشتیبانی از مراکز علمی مستعد و نخبه‌پرور.

انواع کرسی پژوهشی

انواع حمایت های مالی اعطایی به پژوهشگران که از طریق کارگروه کرسی پژوهشی به تصویب می رسند به شرح زیر می باشد.

الف) کرسی پژوهشی (کرسی استادی):

طرح پژوهشی است که به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با مرتبه استادی و دارای سوابق پژوهشی درخشان در سطوح ملی و بین المللی با هدف حل مسائل اساسی کشور یا نظریه پردازی در حوزه های بنیادی اعطاء می شود و به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی اعطا می شود که ویژگی های هریک بشرح زیر است.

کرسی پژوهشی فردی:

 • این کرسی در هر زمینه علمی به پژوهشگری برجسته با مرتبه استادی دارای مرجعیت علمی و وجهه بین‌المللی و یا ملی تعلق می‌گیرد.
 • مدت زمان کرسی حداکثر ۳ سال است.
 • مدت زمان کرسی، مشروط به داشتن همکار خارجی، تا ۵ سال قابل تمدید است.
 • تمدید کرسی به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

کرسی پژوهشی گروهی:

 • این کرسی به تیمی از پژوهشگران برجسته به سرپرستی یک استاد دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی و یا ملی که دارای برنامه علمی منسجم باشند تعلق می گیرد.
 • مدت زمان کرسی حداکثر ۳ سال است.
 • مدت زمان کرسی، مشروط به داشتن همکار خارجی، تا ۵ سال قابل تمدید است.
 • تمدید کرسی به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

کرسی پژوهشی ملی و بین المللی:

هر یک از کرسی های فردی یا گروهی می تواند به ترتیب زیر ملی یا بین المللی باشد:

 • کرسی ملی: به یک استاد ایرانی دارای مرجعیت علمی و وجهه ملی تعلق می گیرد.
 • کرسی بین المللی: به یک استاد ایرانی دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی با همکاری یک استاد برجسته مقیم خارج از کشور تعلق می گیرد. هزینه این کرسی حسب مورد از طریق منابع داخلی و بین المللی تعیین و تامین می شود.

ب) کرسی پژوهشگران جوان:

 • این کرسی به پژوهشگران جوان (زیر ۴۵ سال در زمان تقاضا) با مرتبه حداقل دانشیاری دارای توانمندی های پژوهشی ویژه و استعداد برتر و فارغ‌التحصیل دانشگاه معتبر با هدف تشویق دانشمندان جوان جهت نظریه‌پردازی در رشته‌های نوظهور و یا توسعه مرزهای دانش در رشته‌های پیشرو اعطاء می‌شود.
 • مدت زمان کرسی حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید کرسی به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

شرایط اولیه متقاضیان کرسی پژوهشی

 1. داشتن برنامه راهبردی تحقیقاتی منطبق با اولویت های بنیاد،
 2. دارا بودن یک چارچوب نظری علمی و منسجم جهت حل مسائل اولویت دار کشور یا حرکت در مرزهای دانش،
 3. دارا بودن ایده نو و مبتکرانه و یا آینده پژوهانه،
 4. داشتن توان هدایت و تربیت محققین برجسته جوان،
 5. برخورداری از شرح حال علمی برجسته،

مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت کرسی پژوهشی:

 1. ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه بنیاد
 2. بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر
 3. تکمیل فرم پروپزال
 4. حداقل ۲ گواهی پروژه تحقیقاتی اجرایی شده در سطح ملی و استفاده شده در کشور
 5. لیست تمام مقالات بر اساس google scholar مرتب شده بر اساس سال و لیست ده مقاله برتر بر اساس WOS با مشخص نمودن IF به صورت یک فایل PDF
 6. دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه

زمان پذیرش طرح های متقاضیان کرسی پژوهشی

کرسی پژوهشی (باستثناء فراخوان ویژه) در طول سال قابلیت ارسال طرح دارند.

تخصیص منابع به متقاضیان کرسی پژوهشی

حداکثر میزان پرداختی هر کرسی در سال بطور سالانه توسط کمیته تخصصی تعیین می‌شود.

نحوه ارسال طرح های متقاضیان کرسی پژوهشی

بررسی و تصویب طرح های متقاضیان کرسی پژوهشی

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

دستورالعمل های قالب های حمایتی