طرح پژوهشی

قالب حمایتی طرح‌ پژوهشی

مقدمه

بنیاد ملی علم ایران ( INSF ) در راستای حمایت از محققان کشور، از طرح‌های پژوهشی آنان حمایت می‌کند. براین اساس، اعضای هیئت علمی با ارائه طرح‌های پژوهشی خود، در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور و بنیاد می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند.

اهداف اعطای قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

  1. شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از طرح‌های پژوهشی.
  2. کمک به هدایت طرح‌های پژوهشی به سمت نیازهای پژوهشی و فناوری کشور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی کشور.
  3. کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت‌های علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم.
  4. کمک به توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی برای انجام تحقیقات مؤثر.
  5. تشویق و کمک به اعضای هیئت‌علمی برای پژوهش در مرزهای دانش یا حوزه‌های اثربخش در جامعه.
  6. ارتقا ظرفیت علمی‌تحقیقاتی کشور و ایجاد رقابت سالم علمی.
  7. کمک به توسعه علم و فناوری.

انواع قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

 1. دوره طرح‌های پژوهشی مستقل: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره طرح‌های پژوهشی تفاهم نامه‌ای: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می‌دهد.
 3. دوره طرح‌های پژوهشی فراخوان‌های ویژه: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را با توجه به ضرورت‌های پژوهشی کشور در موضوعات مشخص و بر اساس دوره‌های زمانی خاص که از طریق سایت بنیاد اعلام می‌گردد، تحت پوشش قرار می‌دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

 1. مجری در هنگام تقاضا عضو هیئت‌علمی تمام وقت با حکم کارگزینی معتبر باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه قبل از تصویب در قالب فرم‌های پژوهشی بنیاد ارائه گردد.
 3. مجری در هنگام تقاضا، پیشنهادیه در دست اجرا و یا پیشنهادیه خاتمه‌نیافته قبلی نداشته یاشد.
 4. موضوع پیشنهادیه مرتبط با اولویت‌های پژوهشی و فناوری بنیاد باشد.
 5. پیشنهادیه مجری بخشی از رساله دکتری دانشجویی نباشد و با آن‌ها همپوشانی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
 6. مجری پیشنهادیه باید دارای مدرک دکترا و عضو هیئت‌علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.
 7. دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیئت‌علمی می‌توانند بعنوان همکار پیشنهادیه مشارکت داشته باشند.
 8. پیشنهادیه ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.
 9. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان پیشنهادیه انجام شده باشد.
 10. هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک پیشنهادیه در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان جهت ثبت نام قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

 • مدارک زیر به صورت الکترونیکی در سامانه بنیاد تکمیل یا بارگذاری می‌شود.
 1. تکمیل پروفایل ثبت نام (جهت تکمیل پروفایل در سامانه (کایپر) ثبت نام نمائید)
 2. پیشنهادیه طرح مطابق فرمت بنیاد (از اینجا دریافت کنید.)
 3. حکم هیئت‌علمی متقاضی صادره در دو سال اخیر (از اینجا دریافت کنید.)
 4. رزومه علمی پژوهشی به‌روزشده متقاضی (از اینجا دریافت کنید)
 5. نامه تأییدیه از محل اجرا، اسکن تفاهم نامه و فرم‌های داوری (در مورد طرح‌های تفاهم‌نامه‌ای). ‌‌‌
 6.  

زمان پذیرش پیشنهادیه متقاضیان دریافت قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

طرح های پژوهشی (باستثناء فراخوان ویژه) در طول سال قابلیت ارسال طرح دارند.

تخصیص منابع به متقاضیان دریافت قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

میزان سقف و کف مبالغ حمایتی، هر ساله توسط کمیته تخصصی تعیین می‌شود و اعضای کارگروه مبلغ حمایتی را بر اساس پیشنهادیه ارسالی توسط پژوهشگر مشخص می‌نمایند.

نحوه ارسال درخواست متقاضیان دریافت حمایت

متقاضیان می‌بایست با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش کایپر و طبق زمانبندی اعلام شده اقدام به شرکت در فراخوان‌ها نمایند. لازم به ذکر است؛ تنها درخواست‌هایی که از طریق سامانه کایپر و بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، ارسال شده است مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بررسی و تصویب پیشنهادیه های ارسال شده جهت دریافت حمایت

جلسات کارگروه‌های بنیاد پس از پایان هر فراخوان، برگزار می‌شود. در جلسات فوق، پیشنهادیه های ارسالی مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت. پیشنهادیه ارسالی در صورت تأیید توسط اعضای کارگروه، جهت بررسی نهایی و تصویب به جلسات کمیته تخصصی ارسال خواهد شد.

کلیه فرآیندها از جمله بررسی، اعلام نقص، غربالگری، داوری، تأیید، تصویب و یا رد پیشنهادیه از طریق دبیران کارگروه‌ها به متقاضیان دریافت حمایت اطلاع رسانی می‌گردد. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه کایپر در جریان روند فرآیند بررسی پیشنهادیه ارسالی قرار گیرند.

لیست کارگروه‌ها

سامانه طرح‌های پژوهشی (کایپر)

دستورالعمل‌های قالب‌های حمایتی

اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌ها