پسادکتری

قالب حمایتی پسادکتری

مقدمه

توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش و زیرساخت‌های آن به خصوص زیرساخت‌های انسانی پژوهش است. بنیاد ملی علم ایران در راستای مأموریت‌های خود و کمک به توسعه زیرساخت‌های پژوهش در کشور، برنامه حمایت از طرح‌های پسادکترا بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور تعریف نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسیل‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها جهت انجام پژوهش‌های پیشرو اولویت‌دار و تقاضامحور، از طریق این دوره‌ها به توسعه زیرساخت انسانی پژوهش در کشور کمک نماید.

اهداف اعطای قالب حمایتی پسادکتری

 1. کمک به تقاضا محور کردن فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور
 2. کمک به توسعه زیرساخت‌های انسانی پژوهش در کشور
 3. کمک به افزایش توان و مهارت‌های پژوهشی در میان پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی قبل از عضویت هیئت‌علمی دانشگاه یا پژوهشگاه
 4. استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها / مراکز پژوهشی به منظور تامین نیازهای پژوهشی کشور
 5. کمک به توسعه دانش و خلاقیت علمی و مهارت تخصصی و رسیدن به مرزهای جدید دانش
 6. ایجاد محیط شاداب علمی

انواع قالب حمایتی پسا دکتری

 1. دوره پسادکتری مستقل: دوره پسادکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره پسادکتری ویژه: دوره پسادکتری که فارغ التحصیلان بسیار شاخص دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد که به طور بالقوه امکان جذب هیأت علمی (با تأییدیه محل اجرای طرح در قالب تفاهم‌نامه با بنیاد) را دارند.
 3. دوره پسادکتری فناورانه: دوره پسا دکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور با قابلیت همکاری با صنعت یا شرکت‌های دانش‌بنیان را جهت فعالیت تحقیقاتی دانش‌بنیان با مرتبط با صنعت (با TRL بالای ۵) تحت پوشش قرار می دهد.
 4. پسادکتری بنیاد نخبگان: دوره پسادکتری که به منظور هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک در پشتیبانی از اجتماع نخبگان انجام می گیرد.
 5. پسا دکتری تفاهم نامه ای: دوره پسا دکتری که فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با برتر دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
 6. پسادکتری کرسی: دوره پسادکتری که توسط صاحبان کرسی در بنیاد معرفی می شوند.
 7. (صاحبان کرسی در بنیاد؛ دانشمندان و پژوهشگران برجسته کشور با مرتبه استادی هستند که دارای مرجعیت علمی، وجهه علمی و سوابق پژوهشی معتبر در سطح ملی و بین المللی می باشند.)
 8. پسادکتری فراخوان های ویژه: دوره پسادکتری که بر اساس ضرورت های پژوهشی کشور و دوره های زمانی خاص؛ از طریق سایت بنیاد اعلام می گردد. این فراخوان ها پژوهش های پژوهشگران در موضوعات خاص را تحت پوشش قرار می دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح های پسادکتری:

 1. با اولویت‌های بنیاد که برگرفته از اولویت‌های تحقیقاتی کشور است، همراستا باشد.
 2. مجری طرح پسا دکتری دارای سوابق و برنامه منسجم منطبق با اهداف کلی و خاص دوره (مندرج در ماده ۲) باشد
 3. مسئول طرح پسا دکتری دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشی باشد.
 4. سوابق تحصیلی و حرفه ای مسئول و پژوهشگر پسا دکتری با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
 5. اهداف تعریف شده در طرح برجسته و قابل حصول در بازه زمانی تعیین شده باشد.
 6. طرح جهت دار و هدفمند باشد.

شرایط مسئول طرح پسادکتر ی:

 1. عضو هیئت‌علمی تمام وقت دانشگاه / مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه / مرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز تحقیقاتی کشور باشد.
 2. دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار در رشته منطبق با پیشنهادیه ارائه شده باشد.
 3. سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت‌گیری راهبردی و همسو با اولویت‌های بنیاد داشته باشد.
 4. همزمان سرپرست طرح پسادکتری دیگری نباشد یا طرح پسادکتری خاتمه نیافته نداشته یاشد.
 5. در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقل ۵ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در ISC و در سایر حوزه های علمی دارای حداقل ۵ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در Scopos و Web Of Science در ۳ سال اخیر در مجلات علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه‌های اجرایی باشد.

(ارائه هر مورد ثبت خارجی اختراع با تشخیص کارگروه معادل با ۲ مقاله JCR محسوب می‌شود.)

 1. مسئول طرح پسادکتری ترجیحاً استاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشد و محل اجرای طرح ترجیحاً دانشگاه محل فارغ التحصیلی پژوهشگر نباشد.

شرایط پژوهشگر پسادکتر ی:

 1. دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در زمان ثبت تقاضا حداکثر ۵ سال از زمان فارغ‌التحصیلی ایشان گذشته باشد.
 2. در حوزه علوم انسانی و هنر دارای حداقل سه مقاله علمی و پژوهشی نمایه در ISC در سایر حوزه های علمی دارای حداقل ۳ مقاله علمی و پژوهشی نمایه در پایگاه JCR یا Scopos و Web Of Science با ضریب تأثیر بالای ۱ در سه سال منتهی به ثبت درخواست باشد.
 3. امکان قانونی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در طول دوره اجرای طرح را داشته باشد.
 4. از صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی برخوردار باشد.
 5. معرفی‌نامه پذیرش طرح از یکی از دانشگاه‌ها / مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه‌ها / مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور داشته باشد.
 6. پژوهشگر پسادکترا شاغل نباشد.
 7. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد

تعهد اشتغال تمام وقت:

پژوهشگر پسادکتری در صورت تصویب طرح باید تعهد نماید که در طول قرارداد بصورت تمام وقت در اختیار دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، شرکت یا واحد صنعتی محل اجرای طرح باشد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان جهت ثبت نام قالب حمایتی پسادکتری

 1. مدارک زیر به صورت الکترونیکی در سامانه بنیاد تکمیل یا بارگذاری می‌شود.
 1. ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگری توسط مسئول و پژوهشگر پسادکترا در سامانه بنیاد (جهت ایجاد و تکمیل پروفایل ابتدا در سامانه کایپر ثبت نام نمایید.)
 2. بارگذاری رزومه توسط پژوهشگر در سامانه (از اینجا دریافت نمایید)
 3. بارگذاری حکم هیات علمی در سامانه (از اینجا دریافت نمایید)
 4. دانلود فرم جزئیات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه (از اینجا دریافت نمایید)
 5. نامه تاییدیه طرح پسا دکترا از معاونت پژوهشی محل اجرا (از اینجا دریافت نمایید)

زمان پذیرش پیشنهادیه متقاضیان دریافت قالب حمایتی

زمان دوره پسا دکتری حداکثر یک سال می‌باشد و با تصویب کارگروه مربوطه و تأیید کمیته تخصصی بنیاد تا یک سال دیگر قابل تمدید است. تمدید دوره منوط به تأیید گزارش پیشرفت طرح و عملکرد رضایتبخش پژوهشگر پسا دکتری و تحقق اهداف مربوطه، براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود. بدیهی است تأمین مالی سال دوّم تفاهم نامه پسادکتری منوط به تصویب در بنیاد است.

تخصیص منابع به متقاضیان دریافت قالب حمایتی پسادکتری

برای پژوهشگران پسا دکتری عادی در چارچوب طرح مصوب، ماهیانه مبلغی معادل حداکثر ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک (مطابق احکام وزارت عتف) در تهران (براساس احکام دانشگاه تهران) در نظر گرفته خواهد شد و در قالب کمک به اجرای طرح پرداخت می‌شود.

علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ ثابتی برای یک سال به سرپرست طرح و مبلغ ثابتی در سال بابت هزینه تجهیزات به طرح‌هایی که به تشخیص کارگروه نیازمند تجهیزات باشند قابل پرداخت است. این مبالغ هر سال توسط کمیته تخصصی تعیین می‌شوند.

نحوه ارسال درخواست متقاضیان دریافت حمایت

متقاضیان می بایست با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش کایپر و طبق زمانبندی اعلام شده اقدام به شرکت در فراخوان ها نمایند. لازم به ذکر است؛ تنها درخواست‌هایی که از طریق سامانه کایپر و بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، ارسال شده است مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بررسی و تصویب پیشنهادیه های ارسال شده جهت دریافت حمایت

جلسات کارگروه های بنیاد پس از پایان هر فراخوان، برگزار می شود. در جلسات فوق، پیشنهادیه های ارسالی مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت. پیشنهادیه ارسالی در صورت تایید توسط اعضای کارگروه، جهت بررسی نهایی و تصویب به جلسات کمیته تخصصی ارسال خواهد شد.

کلیه فرآیندها از جمله بررسی، اعلام نقص، غربالگری، داوری، تایید، تصویب و یا رد پیشنهادیه از طریق دبیران کارگروه ها به متقاضیان دریافت حمایت اطلاع رسانی می گردد. همچنین متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه کایپر در جریان روند فرآیند بررسی پیشنهادیه ارسالی قرار گیرند.

لیست کارگروه‌ها

سامانه طرح‌های پژوهشی (کایپر)

دستورالعمل‌های قالب‌های حمایتی

اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌ها