گرنت پژوهشی

قالب حمایتی گرنت پژوهشی

‌‌‌مقدمه

اعتبار پژوهشی که در قالب طرح به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور دارای توانمندی های پژوهشی ویژه با هدف کمک به ایجاد ظرفیت های علمی و فناوری جدید اعطا می شود.

پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی‌های پژوهشی ویژه، با هدف کمک به ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناوری جدید و بر اساس اولویت‌های پژوهشی در بنیاد، به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی اعطا می‌شود.

تعریف اعتبار پژوهشی گرنت: اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف بنیاد و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و پروژه‌های هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقیقی ایرانی مقیم ایران تخصیص می‌یابد.

اهداف اعطای اعتبار پژوهشی گرنت

 1. کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید تحقیقاتی برای پژوهشگران جامع‌نگر و آینده‌نگر، دارای بینش جامع علمی و برنامه راهبردی،
 2. بهره برداری مؤثر از ظرفیت‌های بالقوه پژوهشگران بر‌جسته داخل و خارج از کشور
 3. کمک به نگهداشت سرمایه‌های انسانی پژوهشی و جذب پژوهشگران فرهیخته ایرانی مقیم خارج از کشور به داخل،
 4. حمایت از پژوهش‌های کاربردی (که منجر به تولید محصول، ثبت پتنت، یا دانش فنی می‌شوند) و پژوهش‌های پایه (در مرزهای دانش) منطبق با اولویت های ملی،
 5. کمک به ایجاد محیط‌های علمی پویا و مولد علم در سطح کشور،
 6. کمک به تعامل مؤثر پژوهشگران با نیازهای جامعه و الزامات آن،
 7. حمایت از تربیت نیروهای ماهر و متخصص برای نظام علم و فناوری کشور،
 8. ایفای نقش مؤثر در توسعه علمی کشور و حرکت در مرزهای دانش و فناوری،
 9. کمک به توسعه فعالیت‌ه ای پژوهشی گروهی تراز اول در کشور،
 10. پشتیبانی از مراکز علمی مستعد و نخبه‌پرور.

انواع اعتبار پژوهشی گرنت

 1. گرنت آغاز
 • این پژوهانه به فارغ‌التحصیلان ۵۰ دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبه‌بندی تایمز یا کیواس) که حداکثر سه سال از بازگشت آن‌ها به کشور گذشته باشد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های معتبر کشور باشند یا از سوی یکی از مراکز دعوت به همکاری شده‌اند، با هدف تشویق دانشمندان جوان ایرانی برای بازگشت به کشور اعطا می‌شود.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۲ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت استقرار
 • این پژوهانه به فارغ‌التحصیلان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبه‌بندی تایمز یا کیواس) که حداکثر پنج سال از بازگشت آن‌ها به کشور گذشته باشد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور با سوابق پژوهشی درخشان باشند با هدف تشویق دانشمندان جوان ایرانی برای ادامه فعالیت علمی در کشور اعطا می‌شود.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۲ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت هم‌افزایی (سینرژی)
 • این پژوهانه به محققین برجسته داخلی با مرتبه حداقل دانشیاری که دارای نوآوری خلاقانه منجر به محصول باشند و سرپرستی یک تیم پژوهشی منسجم و کارا را به عهده داشته باشند، با هدف تشویق دانشمندان ایرانی برای طراحی و ساخت محصولات فناورانه مورد نیاز کشور اعطا می‌شود.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت چالش
 • این پژوهانه به محققین برجسته داخلی که دارای نوآوری خلاقانه در ارتباط با صنعت یا شرکت دانش‌بنیان باشند و سرپرستی یک تیم پژوهشی منسجم و کارا را به عهده داشته باشند، با هدف تشویق دانشمندان ایرانی برای ارتباط مؤثر با صنعت و فناوری‌های دانش‌بنیان اعطا می‌شود.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت پیشتازان
 • این پژوهانه به محققین برجسته داخلی زیر ۵۰ سال با مرتبه حداقل دانشیاری که در زمینه‌های میان‌رشته‌ای دارای نوآوری خلاقانه منجر به گسترش مرزهای دانش و فناوری فعالیت داشته و سرپرستی یک تیم پژوهشی منسجم و کارا را به عهده داشته باشند، با هدف تشویق دانشمندان ایرانی برای فعالیت پژوهشی مؤثر در زمینه‌های میان رشته‌ای اعطا می‌شود.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت بنیان
 • این پژوهانه به محققین برجسته داخلی در رشته‌های علوم پایه با مرتبه حداقل دانشیاری، با هدف حمایت از توسعه کیفی علوم پایه در کشور اعطا می‌شود. متقاضیان باید واجد حداقل سه مورد از شش شرط زیر (به تشخیص کارگروه پژوهانه) یاشند: فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر کشور باشند، سرپرستی یک آزمایشگاه معتبر را بعهده داشته باشند، سرپرستی حداقل ۵ رساله دکتری و ۲ طرح پسادکتری خاتمه یافته را بعهده داشته باشند، عضو هیأت تحریریه حداقل یک مجله معتبر مرتبط با رشته خود باشند، حداقل یک جایزه معتبر علمی مرتبط با رشته دریافت کرده باشند، حداقل یک طرح پژوهشی خاتمه یافته موفق با بنیاد داشته باشند.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.
 1. گرنت میثاق
 • این پژوهانه به محققین برجسته داخلی در رشته‌های علوم پایه با مرتبه حداقل دانشیاری، با هدف حمایت از توسعه کیفی علوم انسانی در کشور اعطا می‌شود. متقاضیان باید واجد حداقل سه مورد از شش شرط زیر (به تشخیص کارگروه پژوهانه) یاشند: فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر کشور باشند، یک مقاله کیفی برتر در مجلات بین‌المللی داشته باشند، سرپرستی حداقل ۴ رساله دکتری و ۱ طرح پسادکتری خاتمه یافته را بعهده داشته باشند، عضو هیأت تحریریه حداقل یک مجله معتبر مرتبط با رشته خود باشند، حداقل یک جایزه معتبر علمی مرتبط با رشته دریافت کرده باشند، حداقل یک طرح پژوهشی خاتمه یافته موفق با بنیاد داشته باشند.
 • مدت زمان اعطای پژوهانه حداکثر ۳ سال است.
 • تمدید پژوهانه به صورت سالیانه و بر اساس گزارش ناظر و تأیید کارگروه انجام شده و کارگروه می‌تواند در صورت عدم پیشرفت طرح آن را تمدید ننماید.

تبصره ۱: تمدید پژوهانه برای یک دوره دیگر فقط در موارد استثنایی مرتیط با نیازهای اساسی کشور و پس از تأیید کارگروه و تصویب کمیته تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

 • داشتن برنامه راهبردی تحقیقاتی منطبق با اولویتهای بنیاد،
 • دارا بودن یک چارچوب نظری علمی و منسجم جهت حل مسائل اولویت دار کشور یا حرکت در مرزهای دانش،
 • دارا بودن ایده نو و مبتکرانه و یا آینده پژوهانه،
 • داشتن توان هدایت و تربیت محققین برجسته جوان،
 • برخورداری از شرح حال علمی برجسته،

مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

زمان پذیرش طرح‌های پژوهشی متقاضیان دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

گرنت پژوهشی (باستثناء فراخوان ویژه) در طول سال قابلیت ارسال طرح دارند.

تخصیص منابع به متقاضیان دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

نحوه ارسال طرح‌های پژوهشی متقاضیان دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی متقاضیان دریافت اعتبار پژوهشی گرنت

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

دستورالعمل های قالب های حمایتی