فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
87040180کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/4/301393/12/121391/4/30-3009
91004733میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1392/1/271393/4/291393/1/27-2383
90003948میان گروهیدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1390/11/11393/4/291392/11/1-2468
91004398فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1392/2/161393/7/271393/5/16-2272
90004362فنی و مهندسیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1391/8/71393/9/121392/8/7-2550
87042095میان گروهیپردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران/تهران/ایران1389/7/281394/1/191390/7/28-3279
92026525پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1392/12/191394/1/201393/12/20-2058
91042454کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/2/291394/1/251393/4/29-2289
88001371فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1389/11/41394/11/171391/3/4-3065
90006248میان گروهیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1391/1/301394/11/241392/3/30-2679
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
93027858میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/1/291394/11/31395/1/29-1662
93026424فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1394/1/161394/11/31394/7/16-1851
93007834فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/111394/11/31394/3/11-1978
93007396علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1393/8/41394/11/31394/11/4-1745
92044840مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه یزد/یزد/ایران1393/7/271394/11/31394/4/27-1931
92041715فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/7/11394/11/31394/7/1-1866
92034237فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1393/6/191394/11/31394/6/19-1879
92040381فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1393/6/191394/11/31394/11/19-1731
92039835فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1393/6/41394/11/31394/6/4-1893
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.