فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96000039فنی و مهندسیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/3/311397/11/91397/10/1-697
95825781علوم و علوم زیستیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/221398/1/141397/12/22-616
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
94019024کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/10/51399/7/191396/10/5-1053
97006310هنر و معماریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1397/9/271399/2/111398/9/27-341
96003642رساله دکتریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/231397/1/301398/7/23-404
95849495فنی و مهندسیدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/301397/6/11397/3/30-879
91054073هنر و معماریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1392/4/251399/3/171393/7/25-2202
97025007علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه هنر اصفهان/اصفهان/ایران1398/8/41399/8/131399/8/4-341399/09/09
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
95844285هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/7/181398/11/261397/10/18-681
95839688ریاضی و فیزیکدانشگاه هوایی شهید ستاری/تهران/ایران1395/12/71397/9/81397/6/7-810
96008080ریاضی و فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/10/171398/4/251398/4/17-501
95838948فنی و مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/3/241398/1/81397/9/24-704
95838877سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/1/71397/8/81397/7/7-780
96003519پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه پیام نور مازندران/مازندران/ایران + دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1396/10/191399/2/231398/10/19-320
93032131معارف و علوم اسلامیدانشگاه پیام نور مرکز اراک/مرکزی/ایران1394/9/101398/2/221395/4/10-1589
96003576علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه پیام نور مرکز تهران/تهران/ایران1397/2/91398/12/161398/8/9-388
96017337ریاضی و فیزیکدانشگاه پیام نور مرکز تهران/تهران/ایران + دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/تهران/ایران1397/6/271399/1/231398/12/27-252
90003943میان گروهیدانشگاه پیام نور کرمان/کرمان/ایران1391/4/51394/11/31392/4/5-2673
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.