فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96005846فنی و مهندسیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/9/281398/11/11398/4/28-490
96005879علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه ملایر/همدان/ایران1397/3/211398/10/11398/9/21-347
96005896فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/7/261398/12/31398/5/10-478
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
96006027کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1397/1/221399/3/231398/1/22-588
96006047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/161399/3/101398/1/16-594
96006075کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/9/251398/9/31398/3/25-524
96006219پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/8/21396/8/21397/8/3-754
96006226سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/8/131399/1/271398/5/13-475
96006257گرنت آغازدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/161399/8/171398/8/16-382
96006338پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/8/201398/11/191397/8/21-737
96006436پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/6/171397/11/3-666
96006471پسا دکتریدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/11/21398/1/211397/11/3-666
96006536سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1396/8/221398/5/171398/2/22-557
96006551پسا دکترا کرسیمرکز حافظ شناسی/فارس/ایران1396/8/31396/8/31397/8/4-753
96006599پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/9/111397/9/71397/9/12-716
96006608علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1396/10/41398/7/21398/4/4-514
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
96006641علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/8/161398/2/221398/2/16-563
96006732پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/12/261398/3/231397/12/27-611
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.