فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96007286علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1397/2/191398/7/221398/7/19-408
97001953پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/241398/7/231398/6/25-433
96004436رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/201398/7/231398/6/20-438
95823861معارف و علوم اسلامیحوزه علمیه قم/قم/ایران1396/5/111398/7/231397/3/11-898
90007178مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تربیت مدرس1391/3/161398/7/261391/11/16-2815
96003041رساله دکتریدانشگاه علوم کشاورزی گرگان/گلستان/ایران1396/6/221398/7/271398/6/22-436
93048215پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/11398/7/281395/10/2-1417
95825002سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/8/291398/7/291397/8/29-729
95828022علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/9/231398/7/31397/3/23-886
97004212پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91398/7/301398/7/10-417
96005103سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/10/161398/7/51398/1/16-594
96009377سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/12/151398/7/61398/6/15-443
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
92027597علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران1393/3/311398/7/91395/1/31-1660
96008917فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/261398/8/11398/7/26-401
95841923فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1396/2/111398/8/11398/2/11-568
96007011سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/2/91398/8/101398/8/9-388
95841333کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1396/7/181398/8/101398/7/18-409
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
96006774سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیممرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران + دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران + دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران1396/9/211398/8/121398/7/21-406
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.