فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94003866کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات پسته کشور/کرمان/ایران1395/2/111397/4/41396/8/11-1107
94004511علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سمنان/سمنان/ایران1394/11/31397/4/81397/2/3-936
94005824ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/21397/3/111395/12/2-1359
94006219میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1394/11/51399/9/41396/11/5-1024
94006560کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/9/281397/4/21395/11/28-1363
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
94007096علوم پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/261395/12/141396/2/26-1273
94007099پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/8/101396/7/21395/8/11-1468
94008484علوم و علوم زیستیدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/1/81397/2/311397/1/8-961
94009005کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/4/51397/6/131397/4/5-873
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
94009372علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/9/101398/4/151397/3/10-898
94009680پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/11/71396/6/251395/11/8-1382
94009692کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301395/5/301395/8/30-1449
94009899فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد/یزد/ایران1395/5/161396/5/291396/5/16-1192
94010235علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1395/11/161398/5/251398/5/16-472
94010438علوم و علوم زیستیدانشگاه شاهرود//1395/2/111397/11/211396/2/11-1288
94011101کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1395/4/211397/11/21397/10/21-678
94011113سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/10/111398/4/41398/4/11-507
94011566علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/281397/3/111396/7/28-1119
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.