فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93051016ریاضی و فیزیکپژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده ریاضی/تهران/ایران1394/9/151396/6/271395/9/15-1434
93051855علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/8/181397/7/101395/5/18-1551
93052212علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/12/111396/5/61395/12/11-1348
93052265پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/11/141396/12/151395/11/15-1376
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94000362کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/10/281397/4/171397/1/14-956
94000478کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/4/141399/3/131397/4/14-864
94000481فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران1394/10/71396/12/241396/7/7-1140
94001312فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی/فارس/ایران1396/2/201398/3/81397/11/20-650
94001324پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/61399/2/311396/5/7-1200
94001730کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1396/2/181398/3/11397/8/18-740
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
94002016میان گروهیدانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/191396/6/61395/12/19-1340
94002401معارف و علوم اسلامیدانشگاه قم/قم/ایران1394/11/121395/7/121395/11/12-1378
94002418میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/11/71398/5/301396/11/7-1022
94002424معارف و علوم اسلامیحوزه علمیه قم/قم/ایران1395/11/51398/11/121397/4/5-873
94002755کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/10/271396/11/171396/10/27-1032
94002799پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/5/41395/4/61395/5/5-1563
94003031معارف و علوم اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تهران/ایران1395/6/271396/11/241396/6/27-1151
94003139کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1395/2/221399/4/241397/7/25-762
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.