فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93040796علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علممرکز کاشت حلزون ایران/تهران/ایران1396/2/91397/2/221397/2/9-930
94023068علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/2/91397/9/191397/8/9-748
95844871علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/91397/8/111397/8/9-748
95831254علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1396/2/91398/4/41398/2/9-570
95819651علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/91397/8/301397/8/9-748
95819714علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان/گلستان/ایران1396/2/91398/5/51397/8/9-748
95839442کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61397/12/221397/8/6-751
95004617پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/61397/4/91397/2/7-932
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95844414علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران1396/1/281398/5/161398/1/28-582
95842151میان گروهیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/281397/12/61397/7/28-759
95004546پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/1/281399/3/171397/1/29-941
94025651پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/231397/10/11397/1/24-946
94028733پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/1/231397/8/231397/1/24-946
95814237علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/211398/5/191398/1/21-589
95849144علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان/کردستان/ایران1396/1/191398/5/261397/11/19-651
95007250پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/151398/4/91397/1/16-954
95838877سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/1/71397/8/81397/7/7-780
95837872فنی و مهندسیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران + جهاد دانشگاهی اصلی/تهران/ایران1396/1/71398/6/31397/7/7-780
95830280علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/1/71398/3/281398/1/7-602
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.