فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95819423سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/خوزستان/ایران1395/7/191397/5/11397/1/19-951
95818244کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/10/251397/5/31397/2/25-914
95818034علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1395/8/291397/11/211397/2/29-910
95817809فنی و مهندسیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/3/21397/11/161397/9/2-726
95817452کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1396/9/251397/11/241397/9/25-703
95817350کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/201397/4/11-867
95816380کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/221397/4/11-867
95814980کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/12/251399/4/231397/12/25-613
95814237علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/211398/5/191398/1/21-589
95813828فنی و مهندسیپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1395/12/211397/7/101397/6/21-797
95813780فنی و مهندسیپارک فناوری پردیس/تهران/ایران1395/10/41396/10/51396/10/4-1054
95014599پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/7/151398/4/151397/7/16-771
95014390پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1396/8/201398/10/141397/8/21-737
95014287پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/121397/10/31397/7/13-774
95014222پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/161398/1/241397/8/17-741
95014040پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/9/111397/10/241397/9/12-716
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
95013718پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261397/11/201397/7/27-760
95013683پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/7/121397/10/261397/7/13-774
95013269پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/9/51399/2/191398/9/6-362
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.