فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95007291پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/211397/10/11397/3/22-887
95012078پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/171397/4/91397/3/18-891
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
95849554فنی و مهندسی1396/3/101397/7/91397/3/10-898
95850155پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه جامع امام حسین (ع)/تهران/ایران1396/3/101397/5/271397/3/10-898
96000366علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران1396/3/101398/7/211397/9/10-718
96001177رساله دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/101397/2/61398/3/10-538
95844786میان گروهیگروه ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1396/3/81399/4/161398/3/8-540
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95005915پسا دکتریدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/3/261397/3/9-899
95007395پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/8/81397/3/9-899
95007238پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/81397/10/81397/3/9-899
95008003پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/81398/2/251397/3/9-899
96000036رساله دکتریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1396/3/71398/6/21398/3/7-541
95838463فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/3/61398/9/181398/9/6-362
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
95823530فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/61398/5/231397/9/6-722
96000281رساله دکتریدانشگاه بیرجند/خراسان جنوبی/ایران1396/3/61397/3/141398/3/6-542
95817809فنی و مهندسیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/3/21397/11/161397/9/2-726
95844861فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/301399/6/241397/8/30-728
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.