فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94006219میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1394/11/51399/9/41396/11/5-1024
94014989میان گروهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران1394/11/51397/3/111396/11/5-1024
93042256فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1394/11/71396/2/181396/11/7-1022
94002418میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/11/71398/5/301396/11/7-1022
94009680پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/11/71396/6/251395/11/8-1382
93038553فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1394/12/111397/2/281396/12/11-987
93052212علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/12/111396/5/61395/12/11-1348
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
93035814فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/171397/8/261395/12/17-1342
94002016میان گروهیدانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/191396/6/61395/12/19-1340
94027600پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1394/12/191396/8/91395/12/20-1339
94005824ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/21397/3/111395/12/2-1359
93041271فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/12/241396/3/281396/6/24-1154
94802577علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1394/12/251396/5/31395/12/25-1334
94027345پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1394/12/261396/10/111395/12/27-1332
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
93031818فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/12/51395/11/241395/12/5-1356
87041044کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1394/2/11396/11/291396/6/1-1176
90001722علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1394/2/151398/6/211395/2/15-1645
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.