فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95849405فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1396/5/111399/5/251397/11/11-658
95849553فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/41397/11/31397/9/4-724
96000762فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/5/41397/8/101397/5/4-843
96002220فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1396/5/31398/3/291397/11/3-666
95825205فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/4/41397/6/131397/7/4-783
96000039فنی و مهندسیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/3/311397/11/91397/10/1-697
95849495فنی و مهندسیدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/301397/6/11397/3/30-879
95838948فنی و مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/3/241398/1/81397/9/24-704
95849194فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/211398/2/231397/9/21-707
95849554فنی و مهندسی1396/3/101397/7/91397/3/10-898
95838463فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/3/61398/9/181398/9/6-362
95823530فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/61398/5/231397/9/6-722
95817809فنی و مهندسیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/3/21397/11/161397/9/2-726
95844861فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/301399/6/241397/8/30-728
95841369فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/10/11397/8/30-728
95838060فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301398/6/91397/5/30-818
95835673فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/2/301397/10/251397/5/30-818
94001312فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی/فارس/ایران1396/2/201398/3/81397/11/20-650
95843502فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/11/151397/8/18-740
95841215فنی و مهندسیدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/12/71397/8/18-740
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.