فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95839151علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران1395/10/271399/3/201397/8/27-731
95838948فنی و مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/3/241398/1/81397/9/24-704
95838893سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/71397/4/221396/12/7-993
95838877سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/1/71397/8/81397/7/7-780
95838651علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علممرکز تحقیقات سیاست علمی کشور//1396/4/251397/6/191397/4/25-853
95838463فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/3/61398/9/181398/9/6-362
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
95838060فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301398/6/91397/5/30-818
95837872فنی و مهندسیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران + جهاد دانشگاهی اصلی/تهران/ایران1396/1/71398/6/31397/7/7-780
95837631علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/2/111399/8/251399/2/11-209
95837605ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1395/10/141396/10/201396/10/14-1045
95837425کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/51397/3/91396/11/5-1024
95837078علوم پزشکیمرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی دانشگاه بقیه الله/تهران/ایران1395/9/31398/2/81397/6/3-814
95836652علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/10/121397/9/22-706
95836506علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/5/151398/12/41398/5/15-473
95836480علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1396/3/221398/3/111398/3/22-527
95836169سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/221398/9/121397/4/22-856
95835811علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/4/181399/5/221398/7/18-409
95835756کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/181399/8/211399/2/18-202
95835673فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/2/301397/10/251397/5/30-818
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.