فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95849580میان گروهیپژوهشگاه استاندارد/البرز/ایران1396/3/231398/1/231397/9/23-705
96000492رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/4/151398/3/22-527
95850060رساله دکتریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
95850089رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
95836652علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/10/121397/9/22-706
95836480علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1396/3/221398/3/111398/3/22-527
95005283پسا دکتریپژوهشکده بوعلی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/221397/5/221397/3/23-886
95007890پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1396/3/221397/8/211397/3/23-886
96000438علوم و علوم زیستیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/3/211398/8/21397/9/21-707
95849194فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/211398/2/231397/9/21-707
95835271کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/3/211398/8/291398/3/21-528
95007291پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/211397/10/11397/3/22-887
95817809فنی و مهندسیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/3/21397/11/161397/9/2-726
95012078پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/171397/4/91397/3/18-891
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
95849554فنی و مهندسی1396/3/101397/7/91397/3/10-898
95850155پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه جامع امام حسین (ع)/تهران/ایران1396/3/101397/5/271397/3/10-898
96000366علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران1396/3/101398/7/211397/9/10-718
96001177رساله دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/101397/2/61398/3/10-538
93040796علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علممرکز کاشت حلزون ایران/تهران/ایران1396/2/91397/2/221397/2/9-930
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.