فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94802577علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1394/12/251396/5/31395/12/25-1334
93052212علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/12/111396/5/61395/12/11-1348
93043686فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/6/121396/3/5-1263
91005013معارف و علوم اسلامیدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1391/12/211396/6/121393/12/21-2057
93036839میان گروهیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/11/51396/6/191395/11/5-1385
93050040مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301396/6/201395/8/30-1449
93044694علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/5/241396/6/241395/5/24-1545
94009680پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/11/71396/6/251395/11/8-1382
93051016ریاضی و فیزیکپژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده ریاضی/تهران/ایران1394/9/151396/6/271395/9/15-1434
92012385معارف و علوم اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تهران/ایران1393/2/281396/6/311395/8/28-1451
94002016میان گروهیدانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/191396/6/61395/12/19-1340
93026586فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/3/161396/6/61395/5/16-1553
89000477میان گروهیپژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران1390/4/281396/6/71391/6/28-2951
94014337فنی و مهندسیسازمان انرژی اتمی/تهران/ایران1395/1/281396/7/101396/1/28-1302
90004905علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/291396/7/101393/1/29-2381
95825345ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/7/111396/7/5-1142
91047506فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1395/4/271396/7/111396/3/27-1242
93028668کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/2/121396/7/111396/2/12-1287
89002025کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان/خوزستان/ایران1390/2/191396/7/121391/10/19-2841
93012239علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتتربیت مدرس1393/7/191396/7/161394/7/19-1848
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.