فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93027858میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/1/291394/11/31395/1/29-1662
92031220علوم پزشکیپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی/تهران/ایران1393/1/301394/11/31395/1/30-1661
92027597علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران1393/3/311398/7/91395/1/31-1660
93020280پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/10/121395/10/191395/10/13-1407
94018754پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/10/121396/8/251395/10/13-1407
93048215پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/11398/7/281395/10/2-1417
93022027علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران1393/10/201395/12/11395/10/20-1400
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
90007566فنی و مهندسیمرکز ملی لیزر/تهران/ایران1394/10/281397/2/41395/10/28-1392
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
94002401معارف و علوم اسلامیدانشگاه قم/قم/ایران1394/11/121395/7/121395/11/12-1378
93052265پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/11/141396/12/151395/11/15-1376
93046450پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/11/201397/10/91395/11/21-1370
93024577میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/211395/11/301395/11/21-1370
94018105پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/11/211395/9/241395/11/22-1369
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
94006560کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/9/281397/4/21395/11/28-1363
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
93036839میان گروهیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/11/51396/6/191395/11/5-1385
94009680پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/11/71396/6/251395/11/8-1382
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.