فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
96012013پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/4/231398/5/171398/4/24-494
96006536سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1396/8/221398/5/171398/2/22-557
96016994پسا دکترا کرسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/151398/5/161398/5/16-472
95844414علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران1396/1/281398/5/161398/1/28-582
96011030پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/2/301398/5/141398/2/31-548
95830704فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/8/81398/5/141398/4/8-510
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
96003808فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81398/5/121397/12/8-632
95007250پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/151398/4/91397/1/16-954
91002435فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت//1392/2/161398/4/81393/2/16-2363
95831254علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1396/2/91398/4/41398/2/9-570
94011113سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/10/111398/4/41398/4/11-507
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
91044772کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1392/2/161398/4/301394/2/16-2003
96008080ریاضی و فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/10/171398/4/251398/4/17-501
96007791فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/10/171398/4/241398/4/17-501
95841677کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/6/141398/4/231397/6/14-804
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.