فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95004326پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/7/301398/11/261397/8/1-756
95007281پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس1396/7/291398/1/291397/7/30-757
95825273کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261399/2/101398/1/26-584
96002976علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/7/261399/1/271398/1/26-584
96005896فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/7/261398/12/31398/5/10-478
95013718پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261397/11/201397/7/27-760
96002060رساله دکتریدانشگاه شاهد/تهران/ایران1396/7/231398/9/71398/7/23-404
96003653طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه تهران/تهران/ایران + موسسه جانورشناسی آر. آ.اس/روسیه1396/7/231398/10/171398/7/23-404
96003642رساله دکتریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/231397/1/301398/7/23-404
96003860طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران + دانشکده موتور، دانشگاه مایی/روسیه1396/7/231397/12/201397/7/23-764
96003903طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه صنعتی شاهرود/سمنان/ایران + دانشگاه ایالتی سنت پترزبوگ/روسیه1396/7/231399/7/41399/7/23-45
96005058علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/7/221398/5/61398/1/22-588
95003759پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/7/191397/8/281397/7/20-767
95007814پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/7/191397/8/231397/7/20-767
95844516علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1396/7/181398/10/121398/1/18-592
95844285هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/7/181398/11/261397/10/18-681
95848953علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/7/181399/1/161398/1/18-592
95841333کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1396/7/181398/8/101398/7/18-409
96004702رساله دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/161397/3/261398/7/16-411
96006047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/161399/3/101398/1/16-594
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.