فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
97010314پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/10/241399/5/211398/10/25-314
97001032پسا دکتری1397/10/191399/5/121398/10/20-319
97010711پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1397/10/191399/3/31398/10/20-319
97003340پسا دکتریدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/کرمانشاه/ایران1397/9/211399/1/101398/9/22-346
97004457پسا دکتریدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1397/9/191398/10/121398/9/20-348
97005886پسا دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/9/101399/1/51398/9/11-357
95013269پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/9/51399/2/191398/9/6-362
96014890پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/9/51399/1/231398/9/6-362
97001910پسا دکتریمرکز تحقیقات ایمونولوژی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1397/9/51399/3/261398/9/6-362
97006866پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/8/301399/7/291398/9/1-367
97007583پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/8/271398/11/261398/8/28-370
95007799پسا دکتریدانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران1397/7/221399/8/191398/7/23-404
97006154پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/7/221399/1/271398/7/23-404
96009816پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91399/8/241398/7/10-417
97000639پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/7/91399/4/11398/7/10-417
97004212پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91398/7/301398/7/10-417
97006605پسا دکتریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1397/7/91399/4/241398/7/10-417
97003587پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/41399/5/41398/7/5-422
97001001پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/7/11398/7/111398/7/2-425
97001953پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/241398/7/231398/6/25-433
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.