فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
96010286پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/11/281396/11/281397/11/29-641
95842765علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1396/11/241398/9/21399/3/24-166
96009970فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/241399/3/21398/5/24-464
94811886علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه حکیم سبزواری/خراسان رضوی/ایران1396/11/151399/4/111398/11/15-295
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
96008870فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/12/71398/5/2-485
96006436پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/6/171397/11/3-666
96006471پسا دکتریدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/11/21398/1/211397/11/3-666
96007093فنی و مهندسیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1396/11/21399/6/181399/5/2-126
96008722کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه مراغه/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/11398/5/61398/2/1-578
96008505فنی و مهندسیپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1396/10/241398/12/141398/10/24-315
96003519پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه پیام نور مازندران/مازندران/ایران + دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1396/10/191399/2/231398/10/19-320
96003946رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/191397/4/201398/10/19-320
96007791فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/10/171398/4/241398/4/17-501
96008080ریاضی و فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/10/171398/4/251398/4/17-501
96009017فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/171399/1/151398/4/17-501
95844542علوم و علوم زیستیدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1396/10/161399/3/31398/4/16-502
96005103سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/10/161398/7/51398/1/16-594
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.