فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96007263کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1397/1/221398/10/191398/7/22-405
96010139سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/1/221399/2/251398/7/22-405
96010336سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)/قزوین/ایران1397/1/221398/11/181398/7/22-405
96011067ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/1/221398/9/51398/7/22-405
96012124فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1397/1/221398/9/21398/7/22-405
96009313پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/1/201398/12/41398/1/21-589
96008069سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه خلیج فارس - پژوهشکده خلیج فارس/بوشهر/ایران1397/1/81398/6/121398/1/8-601
96006732پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/12/261398/3/231397/12/27-611
96008524پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/12/261399/8/281398/12/26-253
96009144علوم و علوم زیستی1396/12/261399/3/181398/12/26-253
95826613علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/12/191398/9/271398/6/19-439
96007657علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/191397/10/181397/7/19-768
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
95827599میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/12/151399/1/191398/12/15-264
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
96001364رساله دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/12/151397/9/201398/12/15-264
96009377سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/12/151398/7/61398/6/15-443
96010037فنی و مهندسی1396/12/151399/3/61399/2/15-205
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
96008955فنی و مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/12/71398/6/251398/6/7-450
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.