جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
96015716پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/184270
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.