جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.