جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.