جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
97006723علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/10/271398/1/261399/7/263475
97011523علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263475
97009020علوم و علوم زیستی1397/10/271397/11/151399/5/1510675
97009536فنی و مهندسی1397/9/221397/11/31399/5/311775
97006113میان گروهی1397/8/101397/9/271398/12/2724475
97004779فنی و مهندسی1397/6/221397/9/51399/7/55575
97004431علوم پزشکی1397/5/251397/8/11399/8/12975
96010402علوم پزشکی1397/1/231397/6/241398/12/2424775
95844107پژوهشی تفاهم نامه ای1396/11/51397/6/111398/12/1126075
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.