جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
97019079گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
97018882پژوهشی تفاهم نامه ای1397/10/271398/1/261399/1/2621720
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97018764گرنت آغاز1397/11/171397/12/51399/5/511570
97018678پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/41399/2/52070
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.