جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97008829پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/8/101397/9/211398/9/223380
95012096پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/4/221397/9/51398/9/63540
96000854گرنت1395/11/301397/8/271398/8/273630
97009081پسا دکترا کرسی1397/7/251397/8/271398/8/283620
97004283پسا دکتری1397/5/251397/8/131398/8/143760
97004573علوم و علوم زیستی1397/5/251397/8/61399/2/62060
96015329رساله دکتری1397/3/241397/8/11399/8/1290
96010322سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/4/211397/8/11398/8/13880
96011127علوم و علوم زیستی1396/12/171397/8/11399/8/1290
96011915پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/6/221397/8/11398/8/23870
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.