جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.