جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
93031030فنی و مهندسی1394/11/51396/6/41397/12/462878
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97026134پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817375
97008711سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/21398/3/51399/3/517675
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.