جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96010619پژوهشی تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/71399/7/75360
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97004779فنی و مهندسی1397/6/221397/9/51399/7/55575
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
96004060پژوهشی تفاهم نامه ای1396/7/271396/9/41399/7/4565
97005870علوم و علوم زیستی1397/9/221397/11/31399/7/3570
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
97011444فنی و مهندسی1397/10/271398/1/271399/7/273339
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.