جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.