جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
97010454پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97022825پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97025295پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817350
97026134پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817375
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.