جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
94016117فنی و مهندسی1395/3/171395/4/231397/4/2384780
94017889فنی و مهندسی1394/11/261395/2/41396/8/4110580
94002368علوم و علوم زیستی1394/10/51394/11/71395/11/7137580
94001417علوم پزشکی1394/9/141394/9/151396/9/15106580
940003کرسی1394/6/281394/7/191399/7/194180
940002کرسی1394/5/31394/6/41399/6/48680
93016151علوم پزشکی1393/10/301393/11/11395/11/1138180
92041311فنی و مهندسی1393/6/261393/7/11394/7/1185880
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
92006430معارف و علوم اسلامی1392/9/251392/9/181393/9/18214280
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.