جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
96007838میان گروهی1396/12/231397/2/151399/8/151670
95833468سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1395/11/231395/12/141399/8/141740
96010811علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1397/2/201397/5/131399/8/131860
96005246پژوهشی تفاهم نامه ای1396/5/191396/8/131399/8/131870
97009938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/111399/8/112070
93025031کشاورزی و منابع طبیعی1394/8/101394/8/111399/8/112070
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
95849755کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/81399/8/82270
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.