جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.