جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
97006815پسا دکتری1398/3/301398/6/271399/6/286350
97011013پسا دکتری1398/3/301398/6/161399/6/177455
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.