جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96012003رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48680
96016146رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211880
96011966پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/1/231397/3/261398/3/2751480
96009171پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/12/231397/3/241398/3/2551680
96010653پسا دکتری1396/12/171397/2/81398/2/956280
95830308میان گروهی1396/12/231397/2/11398/8/138880
96004611رساله دکتری1396/5/191396/10/21398/10/232880
96002787کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/221398/2/2254980
96006915علوم پزشکی1396/7/271396/8/221397/10/2266980
96001196رساله دکتری1396/5/191396/7/101398/7/1040980
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.